Kiếm Thế Private Hùng Bá Thiên Hạ Online Đua Top Hấp Dẫn

  • Kiếm Thế Private Hùng Bá Thiên Hạ Online Đua Top Hấp Dẫn

   Thông tin chính thức khi server OPEN :


   Website :kiemthe. top4vn. com
   Forum : forum. top4vn. com
   Event dua top: game. top4vn. com/kiemthe/home/...uc_view&id=361


   500v bạc khóa + 70v đồng khóa nhận theo cấp
   x10 Exp train
   x10 Bạc khóa

   Các tính năng nổi bật của server gồm có:

   Việt hóa 90% tất cả, việt hóa full Tần Lăng, Du long, Item, NPC, Nhiệm vụ .......

   Sử dụng trận pháp cao cấp thay cho trận pháp trung cấp.

   Mở Bách Bảo Rương + set lại tỷ lệ mở rương Cao Quý ( HT8 sẽ đổi tỷ lệ cho HT9 )
   cụ thể: Các bạn mở rương sẽ có xác xuất 76% mở ra HT9, 20% mở ra HT8, 4% mở ra HT10.

   Khiêu chiến du long 50 lần/ngày, Phần thưởng trứng du long là 3000 đồng khóa hoặc 15v bạc khóa

   Khiêu chiến Bạch Hổ Đường 3 lần/ngày. Tăng tỷ lệ HT7 lên = với tỷ lệ rơi HT6, HT8 = tỷ lệ rơi HT7 so hiện tại.

   Giảm giá phi phong hiện tại cụ thể như sau : ( Đv: Ngũ Hành Hồn Thạch )

   Siêu phàm - 150
   Xuất trần - 240
   Lăng tuyệt - 370
   Kinh thế - 750
   Ngự không - 1000
   Hỗn thiên - 2200
   Sồ phượng - 6200
   Tiềm long - 15000
   Chí tôn - 40000
   Vô song - 110000

   EVENT Đua TÓP:
   Tài phú:

   Top 1 : Nhận ngay 1 IPHONE 4S cực kỳ sành điệu (Trao trực tiếp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Mình. Các nơi khác sẽ được gửi chuyển phát nhanh).
   Phần thưởng Ingame: 1 Mã bài Phiên vũ ( Trang bị khóa, KTC 60) + 1 huyền tinh 10 ( không khóa, không hạn sử dụng )

   Top 2 : Mã bài Tuyết Hồn ( Trang bị khóa, hạn sử dụng vĩnh viễn ) + 2 huyền tinh 10 ( không khóa, không hạn sử dụng )

   Top 3 -> top 10 : 1 huyền tinh 10 ( không khóa, không hạn sử dụng )

   Võ lâm:

   Top 1 : Mã bài Hổ Cát Tường ( Trang bị khóa, hạn sử dụng vĩnh viễn ) + 2 huyền tinh 10 ( không khóa, không hạn sử dụng )

   Top 2 : 3 HT10 ( Không khóa, không hạn sử dụng )

   Top 3 -> top 10 : 1 huyền tinh 10 ( không khóa, không hạn sử dụng )

   Thủ lĩnh:

   Top 1 : Mã bài Hổ Cát Tường ( Trang bị khóa, hạn sử dụng vĩnh viễn ) + 2 huyền tinh 10 ( không khóa, không hạn sử dụng )

   Top 2 : 3 HT10 ( Không khóa, không hạn sử dụng )

   Top 3 -> top 10 : 1 huyền tinh 10 ( không khóa, không hạn sử dụng )